Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från våra kunder.
Hittar ni inte vad ni söker är ni alltid välkomna att kontakta vår kundservice!

Fakturaköp

Vi har ingen för alla gällande prissättning. Istället baseras er kreditavgift på vilken typ av avtal som tecknas, hur många fakturor ni säljer, hur stort det genomsnittliga fakturabeloppet är samt vilka kunder ni fakturerar. Kreditavgiften ligger på mellan 1-5% av fakturabeloppet. Hos oss finns inga fasta årsavgifter eller andra onödiga kostnader.

Vi betalar ut pengarna till er samma dag som vi godkänt fakturamottagaren. Betalning som fullgörs innan 13:30 är er tillhanda samma dag. Annars erhåller ni pengarna dagen efter.

Nej. Ni väljer helt själva vilka och hur många fakturor som ni önskar sälja till oss. Vi har inga fasta eller dolda avgifter. Ni nyttjar våra tjänster när ni vill, inte för att ni måste. Det är vad vi kallar en flexibel och modern finanspartner.

Skulle er kund inte betala fakturan senast på förfallodagen hanterar vi påminnelseprocessen åt er. Vi skickar då ut en påminnelse. Om fakturan trots detta inte betalas skickar vi den vidare till inkasso hos vår samarbetspartner NordKapital. Vår kundtjänst är ständigt till såväl er som er kunds förfogande under processen, där vi alltid värnar om er affärsrelation.

Fakturabelåning

Vi har ingen för alla gällande prissättning. Istället baseras er kreditavgift på vilken typ av avtal som tecknas, hur många fakturor ni belånar, hur stort det genomsnittliga fakturabeloppet är samt vilka kunder ni fakturerar. Fakturorna belånas vanligtvis upp till en viss procentsats som ligger på mellan 70-95% av fakturabeloppet. Hos oss finns inga fasta årsavgifter eller andra onödiga kostnader.

Vi betalar ut pengarna till er samma dag som vi godkänt fakturamottagaren. Betalning som fullgörs innan 13:30 är er tillhanda samma dag. Annars erhåller ni pengarna dagen efter.

Nej. Ni väljer helt själva vilka och hur många fakturor som ni önskar belåna med oss. Vi har inga fasta eller dolda avgifter. Ni nyttjar våra tjänster när ni vill, inte för att ni måste. Det är vad vi kallar en flexibel och modern finanspartner.

Skulle er kund inte betala fakturan senast på förfallodagen hanterar vi påminnelseprocessen åt er. Vi skickar då ut en påminnelse. Om fakturan trots detta inte betalas skickar vi den vidare till inkasso hos vår samarbetspartner NordKapital. NordKapital hanterar då indrivningen av er fordran kostnadsfritt*. Vår kundtjänst är ständigt till såväl er som er kunds förfogande under processen, där vi alltid värnar om er affärsrelation.

* Läs mer på NordKapitals hemsida.

Den största skillnaden är att ni som kund fortfarande äger fakturorna ni belånar. Detta innebär bland annat att om en belånad kundfaktura skulle förfalla till betalningar så tillfaller eventuella påminnelse- och inkassoavgifter er. En annan skillnad är att belåningen är att likställa med ett traditionellt banklån med säkerhet. Fördelen med belåning är att det ofta är mer lönsamt än ett traditionellt lån.

Övriga frågor

Novo Kapital är ett svenskt finansbolag som huvudsakligen arbetar med fakturaköp, fakturabelåning och fakturaservice. Har ni genom Novo fått en faktura från en av era leverantörer beror det på att de samarbetar med oss. Har ni frågor eller invändningar mot fakturan, kontakta oss!

Har ni fått en påminnelse eller ett inkassokrav från oss eller vår samarbetspartner NordKapital Aktiebolag? Då beror det på att ni inte betalt en faktura i tid. Behöver ni ytterligare information eller fakturaunderlag ber vi er att kontakta oss skyndsamt.

Hittar du inget svar på din fråga? Kontakta oss!